Materská škola

Kvetoslavov 264

930 41 Kvetoslavov

031/562 50 53 , 0948 786 553

[email protected]

***

Školská jedáleň pri MŠ Kvetoslavov

http://www.kvetoslavovjedalen.estranky.sk/

031/56 25 053,  0948/457 770