Dňa 13.11.2020 bude prevádzka MS Kvetoslavov prerušená z dôvodu odstávky elektrickej energie v obci Miloslavov.
POKYNY K PREVÁDZKE MŠ

Organizácia prevádzky MŠ KV

Prevádzka materskej školy Kvetoslavov

Príloha č.1